Firma Alerta (https://alerta.pl), z siedzibą w Łodzi, partner wspierający Naszą Fundację, specjalizuje się w obsłudze, doradztwie i szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa, higieny i psychologii pracy. Prowadzi również kursy doskonalące, seminaria, szkolenia branżowe oraz zawodowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe (np. UDT). 

 

Alerta działa na terenie całej Polski, a jej celem jest profesjonalna obsługa Firm, Instytucji i Inwestorów w celu efektywnego podnoszenia ich standardów bezpieczeństwa pracy. 

 

W swojej ofercie firma Alerta posiada szeroką gamę usług i szkoleń:

 • kompleksowa obsługa w zakresie BHP (pełnienie zadań służby BHP na zasadzie outsourcingu),
 • szkolenia wstępne oraz okresowe BHP,
 • opracowanie dokumentacji BHP (ocena ryzyka zawodowego, instrukcje BHP, dokumentacja powypadkowa),
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenie elektroenergetyczne G1, G2, G3 (tzw. „SEP”) – zamknięte, jak i otwarte na terenie całej Polski, 
 • szkolenia UDT (z zakresu obsługi oraz konserwacji urządzeń transportu bliskiego np. wózków jezdniowych, podestów ruchomych, suwnic itd.),
 • szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii pracy: np. komunikacja wewnątrzzespołowa, radzenia sobie z „trudnym pracownikiem, klientem”, praca pod presją czasu, rozwiązywanie konfliktów w zespole itp.,
 • szkolenia specjalistyczne,
 • szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości,
 • wysokiej jakości sprzęt do pracy na wysokości,

i wiele innych.

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z Naszym Partnerem – firmą Alerta:

 

42 280 10 98

info@alerta.pl

https://alerta.pl