INFORMACJE

Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „Mamy serce” została ustanowiona przez Fundatorów w dniu 11 kwietnia 2012.

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 2012-04-24 r.


28 listopada 2014 otrzymaliśmy Status Organizacji Pożytku Publicznego.


KRS 0000418970

NIP 7292701640
Nr konta PLN: Alior Bank 13 2490 0005 0000 4530 1511 8753

Nr konta walutowego EUR: 91 2490 0005 0000 4600 4781 5229

SWIFT: ALBPPLPW